Masz pytanie?

OZNACZENIA BHP I LOCKOUT TAGOUT

 • Oznaczenia stanowiska pracy
  Oznaczenia stanowiska pracy

Oznaczenia miejsca pracy to różne produkty poprawiające bezpieczeństwo pracowników na hali produkcyjnej.

Oznaczenia BHP - magazynów - hal produkcyjnych

Ta grupa produktów zawiera oznaczenia Systemu Lockout Tagout, oznaczenia BHP zaworów i instalacji, oznaczenia ciągów komunikacyjnych i przestrzeni pracy operatorów, oznaczenia maszyn (pulpity operatorów, szafy sterownicze, złącza kablowe itd.), znaki graficzne BHP.

Oznakowanie hal magazynowych

Czytelene i poprawnie umieszczone elementy oznaczeń BHP w znaczacy sposób ułatwiają pracownikom wykonywanie zadań, dzięki czemu minimaluzuje się ryzyko pomyłki, która może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia maszyn.

Dobre oznaczenia oszczędzają czas i pieniądze przedsiębiorstwa.

 • Oznaczenia Systemu Lockout Tagout

  Oznaczenia Systemu Lockout Tagout

  Posiadamy szeroką gamę oznaczeń stosowanych w systemie Lockout Tagout. Mają one na celu informować pracowników o grożącym niebezpieczeństwie, sposobie postępowania i środkach ostrożności.

 • Kontrolki urządzeń, oznaczenia przeglądów

  Kontrolki przeglądów

  System zawieszek kontrolnych to idealne rozwiązanie do kontroli rusztowań, drabin i zawiesi linowych oraz narzędzi ręcznych. Na rusztowaniu, drabinie lub innym elemencie podlegającym okresowej kontroli umieszczana jest specjalna zawieszka kontroli, która zostaje wypełniana przez pracowników dokonujących przeglądu, montażu lub odbioru danego wyposażenia. System oznaczeń rusztowań, drabin i zawiesi linowych umożliwia łatwą wizualną kontrolę oraz pozwala efektywniej prowadzić prace w bezpieczny sposób. Oznaczenia rusztowań, oznaczenia drabin, oznaczenia zawiesi linowych wykorzystują unikalny system uchwytu i wkładki, która pokazuje status urządzenia po ostatniej kontroli.

 • Oznaczenia rurociągów

  Oznaczenia rurociągów

  Oznaczenia (znakowanie) rurociągów są zgodne z wymaganiami GHS. Wykonane są z wytrzymałych materiałów przeznaczonych do stosowania w środowiskach przemysłowych. Są odporne na temperatury w zakresie od -400C do 1200C.

 • Oznaczenia zaworów

  Oznaczenia zaworów

  W ofercie posiadamy różnego rodzaju oznaczenia zaworów. Mogą one występować w formie papierowych przywieszek, oznaczeń z tworzywa sztucznego, czy też metalowych grawerowanych tabliczek.

 • Oznaczenia maszyn

  Oznaczenia maszyn

  Oznaczenia maszyn występują w formie nalepek lub tabliczek. Posiadają one symbole i napisy, które mają za zadanie:

  • ostrzegać przed grożącym niebezpieczeństwem,
  • informować o sposobie postępowania z maszyną i w jej pobliżu,
  • informować o parametrach maszyny,
  • wskazać zalecane środki ochrony osobistej, które należy zastosować pracując z maszyną, bądź przebywając w jej pobliżu,
  • itp.
 • Oznaczenia dwujęzyczne

  Oznaczenia dwujęzyczne

  Oznaczenia dwujęzyczne z pewnością będą przydatne w zakładach, w których kontakt ze sprzętem i maszynami posiadają osoby nie znające języka powszechnie używanego w danym miejscu.

  Ostrzeżenia, informacje, zakazy są przetłumaczone na drugi język, który ułatwi zrozumienie komunikatów. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień i wypadków przy pracy.

 • Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

  Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

  5S i LEAN to metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrażanie tych metod do zakładu pracy wymaga stosowania odpowiednich oznaczeń.

 • Oznaczenia ciągów komunikacyjnych

  Oznaczenia ciągów komunikacyjnych

  Oznaczenia ciągów komunikacyjnych występują w postaci samoprzylepnych taśm. Służą do znakowania przejść i obszarów magazynowych oraz wyróżniania ważnego sprzętu bezpieczeństwa i dróg ewakuacyjnych. Wykonane są z bardzo wytrzymałego poliestru o grubości ok. 0,5 mm. Taśmy do znakowania podłóg cechuje wysoka wytrzymałość na działanie silnych środków chemicznych i temperatury w zakresie od -18 0C do 54 0C. Dają wyższy poziom bezpieczeństwa niż określony w normie OSHA 1910.22 dotyczącej czystych, suchych i nieśliskich powierzchni!

 • Barierki i strefy bezpieczeństwa

  Barierki i strefy bezpieczeństwa

  Barierki zabezpieczają potencjalnie niebezpieczne miejsca wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, wyznaczając w ten sposób strefy bezpieczeństwa. Składają się z przenośnych słupków z główkami i podstawami, które można wypełniać np. wodą oraz łączących je łańcuchów.

 • Graficzne znaki BHP znaki bezpieczeństwa 3D

  Graficzne znaki BHP znaki bezpieczeństwa 3D

  Graficzne znaki bhp są niezbędne w każdym zakładzie pracy. Na podstawie Polskich Norm można wyróżnić  znaki  BHP  informacyjne,  znaki BHP  zakazu, znaki BHP nakazu oraz  znaki  BHP  ostrzegawcze. Wszystkie znaki bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają określony kształt oraz kolor. Niedopuszczalne jest wprowadzanie samowolnych zmian w systemach graficznych danych znaków.

 • Oznaczenia fotoluminescencyjne

  Oznaczenia fotoluminescencyjne

  Proponowane przez nas oznaczenia fotoluminescencyjne charakteryzują się wysokim poziomem luminancji, długim okresem zaniku wartości luminancji do wartości granicznej widzialnej przez ludzkie oko oraz długim okresem "życia". 

 • Odbojniki ochraniacze krawędzi

  Odbojniki ochraniacze krawędzi

  Odbojniki - ochraniacze krawędzi służą do pochłaniania energii powstałej podczas zderzenia. Występują dwa rodzaje odbojników:

  • piankowe odbojniki - ochraniacze krawędzi
  • samoprzylepne odbojniki - ochraniacze krawędzi z termoplastycznego tworzywa komórkowego
 • Lustro przemyslowe obserwacyjne BHP typu Check Piont.jpg

  Przemysłowe lustra obserwacyjne

   

  Lustra obserwacyjne to doskonały środek wpływający na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka wypadków w przemyśle. Można montować je wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona, np. słabo widocznych miejscach produkcyjnych, przy maszynach, liniach produkcyjnych,  windach towarowych, przejazdach, skrzyżowaniach, w magazynach, warsztatach.

   

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook