Masz pytanie?

Znaki BHP bezpieczeństwa

Stosowanie odpowiednich znaków BHP, piktogramów symbolamii znaków bezpieczeństwa reguluje także polskie prawo. Tablice BHP, znaki ostrzegawcze i informacyjne muszą być umieszczane w miejscu pracy, w ciągach komunikacyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej i są wymagane przez przepisy BHP.


Wszystkie znaki bezpieczeństwa BHP, piktogramy BHP, symbole BHPsą zdefiniowane w Polskich Normach i przepisach. Niezwykle istotne jest, aby wszystkie tabliczki informacyjne były wykonane zgodnie z określonymi w przepisach i normach BHP wzorami oraz opisami, ponieważ wielkość, kolor i wygląd mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób, które mogą potrzebować skorzystać z takich miejsc oznaczonych odpowiednimi znakami. Wszystkie piktogramy BHP muszą mieć określoną formę oraz kolor.


Bardzo istotne jest także odpowiednie umieszczenie znaków BHP - należy je umieszczać w odpowiednich miejscach widocznych dla osób przebywających w pomieszczeniach i obiektach. Ostrzegawcze BHP, informacyjne znaki BHP, znaki ewakuacyjne w miejscach, powinny być umieszczane w miejscach do których instynktownie biegnie ludzki wzrok w momentach niebezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa BHP przeciwpożarowe i wszelkie instrukcje ppoż. powinny znajdować się bezpośrednio przy sprzęcie gaśniczym.


W naszej ofercie znajdziecie Państwo zgodne z przepisami i normami znaki bezpieczeństwa BHP, tablice bezpieczeństwa, instrukcje BHP, znaki ewakuacyjne BHP, znaki przeciwpożarowe oraz oznaczenia maszyn i urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie mamy również wszelkie systemy oznaczeń ciągów komunikacyjnych jak taśmy ostrzegawcze BHP, farby do malowania ciągów komunikacyjnych i inne nietypowe systemy oznaczeń znakami BHP. Wykonujemy również znaki i tablice na zamówienie.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook