Masz pytanie?

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

  • Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace
    Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

 

5S i LEAN to metody zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzacje utrzymywania porządku w miejscu pracy:

  • Seiri (整理): sort, selekcja; dotyczy praktyki sortowania wszystkich narzędzi, materiałów, itp. na miejscu pracy i posiadanie tylko tego, co niezbędne. Rzeczy zbędne należy magazynować lub wyrzucić, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz powodują bałagan, co zakłóca proces wydajnej pracy.

  • Seiton (整頓): storage, systematyka; skupienie na potrzebę uporządkowanego miejsca pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały muszą być systematycznie układane dla łatwiejszego i skutecznego dostępu. Każda rzecz musi mieć swoje, wydzielone i oznaczone miejsce. Musi być miejsce dla wszystkiego i wszystko musi być na swoim miejscu.

  • Seiso (清掃): shine, sprzątanie; wskazuje na potrzebę utrzymywania miejsca pracy zarówno uporządkowanego, jak i czystego. W japońskich firmach sprzątanie jest codzienną czynnością. Po zakończeniu zmiany, przestrzeń pracy jest sprzątana, a wszystkie elementy wracają na swoje miejsce.

  • Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja; pozwala na kontrolę i konsekwencję. Wykonywane czynności należy standaryzować, aby stosowane były z dużo większą łatwością. Każdy musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Obowiązek utrzymywania czystości staje się częścią regularnie wykonywanych działań.

  • Shitsuke (): sustain, samodyscyplina; dotyczy utrzymywania standardów. Wcześniejsze 4S musza być przestrzegane za ścisłą dyscypliną, dzień po dniu. Należy przestrzegać wcześniej ustalonych zasad i uczynić je przyzwyczajeniem.

 

Koncepcja LEAN w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych czynności produkcję należy wykorzystać narzędzia, którymi LEAN dysponuje.

 

 

Wdrażanie tych metod do zakładu pracy wymaga stosowania odpowiednich oznaczeń, takich jak:

 
Galeria

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace

Oznaczenia 5S, Lean Visualworkplace
 
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook