Masz pytanie?

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

  • Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN
    Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

 

5S, LEAN i Kanban to metody zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzacje utrzymywania porządku w miejscu pracy:

 

  • Seiri (整理): sort, selekcja; dotyczy praktyki sortowania wszystkich narzędzi, materiałów, itp. na miejscu pracy i posiadanie tylko tego, co niezbędne. Rzeczy zbędne należy magazynować lub wyrzucić, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz powodują bałagan, co zakłóca proces wydajnej pracy.

  • Seiton (整頓): storage, systematyka; skupienie na potrzebę uporządkowanego miejsca pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały muszą być systematycznie układane dla łatwiejszego i skutecznego dostępu. Każda rzecz musi mieć swoje, wydzielone i oznaczone miejsce. Musi być miejsce dla wszystkiego i wszystko musi być na swoim miejscu.

  • Seiso (清掃): shine, sprzątanie; wskazuje na potrzebę utrzymywania miejsca pracy zarówno uporządkowanego, jak i czystego. W japońskich firmach sprzątanie jest codzienną czynnością. Po zakończeniu zmiany, przestrzeń pracy jest sprzątana, a wszystkie elementy wracają na swoje miejsce.

  • Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja; pozwala na kontrolę i konsekwencję. Wykonywane czynności należy standaryzować, aby stosowane były z dużo większą łatwością. Każdy musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Obowiązek utrzymywania czystości staje się częścią regularnie wykonywanych działań.

  • Shitsuke (): sustain, samodyscyplina; dotyczy utrzymywania standardów. Wcześniejsze 4S musza być przestrzegane za ścisłą dyscypliną, dzień po dniu. Należy przestrzegać wcześniej ustalonych zasad i uczynić je przyzwyczajeniem.

 

Koncepcja LEAN w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych czynności produkcję należy wykorzystać narzędzia, którymi LEAN dysponuje.

 

 

Metoda Kanban opiera się na poszczególnych kartach wyrobów ich cyrkulacji i analizie. Kanban rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej, za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.

 

Charakterystyczną cechą tej metody jest praktyczna likwidacja magazynów przedprodukcyjnych, międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych. Materiały i półfabrykaty dostarczane są od dostawców z godzinową dokładnością, dzięki rezerwom zdolności produkcyjnych i elastyczności procesu produkcji możliwe jest wyprodukowanie niemal dowolnego elementu w każdej chwili, a zlecenia produkcyjne są ściśle zsynchronizowane z zamówieniami otrzymywanymi od klientów.

 

 

Wdrażanie tych metod do zakładu pracy wymaga stosowania odpowiednich oznaczeń, takich jak:

 
Galeria

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN

Oznaczenia 5S, LEAN, KANBAN
 
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook