Masz pytanie?

Wdrożenia Systemu Lockout Tagout

 

Czym jest dla nas wdrożenie Lockout Tagout?

 

Oferujemy możliwość przeprowadzenia pełnego wdrożenia systemu izolacji niebezpiecznej energii - Lockout Tagout w zakładzie przemysłowym każdej gałęzi przemysłu.

Prowadzone projekty rozpoczynamy od audytu wstępnego, kiedy definiujemy typy i ilości potrzebnego wyposażenia bazując na dokumentacji zakładu i rozmowach z pracownikami.

Kolejnym etapem jest opracowanie indywidualnego projektu systemu Lockout Tagout dla zakładu, opracowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenie pracowników i dostarczenie wyposażenia.

Prowadzimy cały projekt jako firma zewnętrzna i przedstawiamy Klientowi gotowy system "pod klucz" - dzięki tak profesjonalnemu podejściu zaangażowanie pracowników zakłądu produkcyjnego jest ograniczone do minimum i większość prac prowadzimy za Państwa.

 

Przeprowadzamy pełne wdrożenia systemów Lockout Tagout oraz programy wizualizacji wspomagające zarządzanie procesem bezpieczeństwa na zakładach przemysłowych.

 

Krok 1: Opracowanie pisemnego programu

Obejmuje to identyfikację oraz spisanie procedur kontroli niebezpiecznej energii. Dotyczy to także przygotowania do wyłączenia, izolowania urządzenia, stosowania LOCKOUT, uwolnienia nagromadzonej energii oraz sprawdzenie odizolowania każdego elementu urządzenia od źródeł energii.

Krok 2: Szkolenie pracowników

Szkolenie powinno obejmować zarówno pracowników nadzoru, jak i wszystkich zaangażowanych w dany proces, i powinno dotyczyć procedur kontroli energii wdrożonych w danym zakładzie. Wymagane jest także sprawdzenie poziomu wyszkolenia pracowników w tym zakresie.

Krok 3: Wdrożenie programu

Jako uzupełnienie opracowania formalnej procedury pisemnej oraz szkolenia pracowników, firma HTS oferuje szeroką gamę kłódek, zawieszek, znaków i blokad, które umożliwią wdrażanie procedur zabezpieczania różnych źródeł energii, w tym: elektryczności, pneumatyki, pary, gazu, płynów i wielu innych.

 

 

Nasze usługi obejmuja kompleksowe przygotowania fabryki do wprowadzenia / wdrożenia Systemu Lockout Tagout:

 1. Przedstawienie Systemu Lockout Tagout pracownikom zaangażowanym we wdrożenie Systemu LOTO,
 2. Ustalenie odpwiedzialności poszczególnych pracowników i działów w firmie,
 3. Audyt zakładu i weryfikacja stanu maszyn, urządzeń, sieci,
 4. Dobór wyposażenia do istniejących maszyn na zakładzie,
 5. Projekt systemu Lockout Tagout,
 6. Opracowanie dokumentacji w postaci Instrukcji Lockout Tagout i oznaczeń zakładu,
 7. Oznaczenie maszyn, urządzeń i instalacji według standardów Lockout tagout,
 8. Szkolenia pracowników,
 9. Dostawa wyposażenia - blokad i zawieszek systemu Lockout Tagout,
 10. Audyt po wdrożeniu Systemu

Przeprowadzone przez nas wdrożenia Systemu Lockout Tagout gwarantują Państwu wprowadzenie tego systemu w sposób zgodny z najwyższymi standardami i dostosowanie zakładu do wewnętrznych wymagań korporacyjnych lub standardu wymaganego przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Zatrudniając nas do wprowadzenia standardu izolacji niebezpiecznych energii Lockout Tagout otrzymujecie Państwo naszą wiedzę i doświadczenie dzięki czemu wdrożenie systemu Lockout Tagout przebiega sprawnie i nie angażuje nadmiernie czasu Państwa pracowników.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook