Masz pytanie?

Zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS - Global Harmonized System) CLP - nowe obowiązki i wymagania

  • Etykiety drukarki etykiet  CLP GHS
    Etykiety drukarki etykiet CLP GHS

Aby zmiana systemów klasyfikacji na nowy zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS - Global Harmonized System) przebiegało w sposób płynny wprowadzono okresy przejściowe, podczas których możliwe jest stosowanie zarówno „starego” systemu oznaczeń, jak i nowego CLP (istnieją odrębne okresy przejściowe dla substancji, jak i dla mieszanin).

  • do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z  obecnie obowiązującymi przepisami, ale dopuszczalne jest też stosowanie klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP.
  • od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się stosując przepisy zarówno CLP jak i dyrektywy 67/548/EWG (dotychczasowa klasyfikacja).  Substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów CLP.
  • do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ale dopuszczalne jest też stosowanie klasyfikacji  zgodnej z rozporządzeniem CL.
  • od dnia 1 czerwca 2015 zarówno do substancji jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy CLP.

 


 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook