Masz pytanie?

Zawieszki informacyjne

Zawieszki informacyjne służą do umieszczenia na zaworze lub bezpieczniku, który został zablokowany przez upowaznioną osobę w celu przekazania informacji lokatorowi, aby skontaktował się z administratorem lub dostawcą energii. Zawieszki wykonywane są według okreslonych potrzeb i mogą mieć dowolny kolor, treść i kształt.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook