Masz pytanie?

System klucza master i grandmaster kłódek Lockout Tagout

  • System klucza Master LOTO
    System klucza Master LOTO
Kłódki bezpieczeństwa do Systemu Lockout Tagout LOTO występują w różnych wariantach kluczy:
  • każda kłódka z innym kluczem
  • kłódki z jednakowym kluczem - klucz od jednej kłódki pasuje do innych w grupie
  • kłódki z innymi kluczami w systemie MASTER KEY - grupę kłódek można otworzyć kluczem nadrzędnym, ale każda kłódka ma swój indywidualny, niepowtarzalny klucz
  • kłódki z jednakowymi kluczami w systemie MASTER KEY - kłódki z różnych grup z jednakowymi kluczami można otworzyć jednym kluczem nadrzędnym
  • kłódki z systemem klucza GRAND MASTER KEY - wszystkie kłódki z różnych grup można otworzyć jednym kluczem

 

 

Kłódki bezpieczeństwa z niepowtarzalnymi kluczami – Keyed Different
Kłódki bezpieczeństwa są zwykle dostarczane niepowtarzalnymi kluczami. Oznacza to, że jednej kłódki nie można otworzyć kluczem należącym do innej. Precyzyjna obróbka cylindrów i kluczy podlega ścisłym normom, co umożliwia wyprodukowanie dużej ilości niepowtarzalnych kombinacji kluczy i kłódek.

Kłódki bezpieczeństwa z jednakowymi kluczami – Keyed Alike
Kłódki te można otworzyć jednym kluczem. Możliwość tę można zastosować w przypadku obsługi wielu kłódek przez jednego pracownika.

Kłódki bezpieczeństwa otwierane głównym kluczem – Master Key
Główny klucz umożliwia otwarcie kłódek o różnych (niezamienialnych) kluczach. Właściwość ta umożliwia usunięcie kłódki przez pracowników kierowniczych w przypadku nastania niebezpieczeństwa. Klucz główny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie kadry kierownicze.

Kłódki bezpieczeństwa otwierane głównym kluczem – Grand Master Key
Systemy kłódek można łączyć w ten sposób, że kilka grup kłódek ma swoje klucze główne, a do wszystkich grup pasuje klucz Grand Master.

Galeria

Kłódki system klucza master

Kłódki system klucza master

System klucza master

System klucza master

Kłódki w systemie klucza master

Kłódki w systemie klucza master

Kłódki z kluczem master

Kłódki z kluczem master
  
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook